Inspectie/ keuring volgens NEN3140

U wilt dat uw elektrische installaties en apparatuur veilig gebruikt kunnen worden door uw personeel en bezoekers. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u daartoe ook verplicht. Ook vanuit verzekering maatschappijen word vaak een inspectie geëist. Ruijgrok & van Egmond helpt u hiermee met de volledige borging van de NEN 3140 norm, waaronder de NEN 3140 inspectie van uw installatie en elektrische apparatuur.

Het doel van de inspectie is het controleren van de elektrische installatie of deze nog voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidseisen, zoals omschreven in de desbetreffende normen. De elektrische installaties moeten met passende regelmaat worden geïnspecteerd volgens de in bijlage 1 van de NEN 3140 opgezet schema. Het doel van regelmatige inspecties is, gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. Bij de inspecties van installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie. Met een rapport van een goedgekeurde installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de betrokken installatie(s) aantoonbaar gemaakt. Wanneer uit het rapport blijkt dat niet geheel of gedeeltelijk de installatie kan worden goed gekeurd zullen de bevindingen hersteld moeten worden.
Na herstel zullen de betreffende installatiedelen opnieuw onderworpen moeten worden aan een inspectie.

Ruijgrok & van Egmond heeft alle vakkennis in huis en zijn in het bezit van het NEN 3140 certificaat. Hiermee zijn wij bevoegd om elektrische installaties en arbeidsmiddelen te keuren. Na inspectie leveren wij u een goed en overzichtelijk rapport waarin wij de geconstateerde afwijkingen omschrijven met daarbij een foto van de situatie.
Na de inspectie zullen wij het rapport met u doornemen en u adviseren in het oplossen van de eventuele geconstateerde afwijkingen.

nen3140

En nog een WordPress site

© 2023 Ruijgrok & van Egmond Elektrotechnisch installatiebedrijf       Goudsmid 15     2461LZ Ter Aar     Tel: 071 3316877
webdesign Flash3000 Productions