Disclaimer

Ruijgrok & van Egmond staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie en-of de software, foto’s, video’s opgenomen op deze website, voor welke toepassing dan ook.

Al dergelijke informatie wordt geleverd ‘zoals deze is’ en zonder enige vorm van garantie. Ruijgrok & van Egmond is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-schade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van deze website, een en ander met inachtneming van het toepasselijke recht.

Op alle op deze website afgebeelde merken, logo’s en andere informatie berust het auteursrecht van Ruijgrok & van Egmond. Niets van de op deze website afgebeelde merken logo’s en andere informatie mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Ruijgrok & van Egmond.

En nog een WordPress site

© 2023 Ruijgrok & van Egmond Elektrotechnisch installatiebedrijf       Goudsmid 15     2461LZ Ter Aar     Tel: 071 3316877
webdesign Flash3000 Productions