PV-installatie zonnepanelen

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

Ruijgrok & van Egmond heeft meerdere pv-installaties gerealiseerd en heeft daarmee een ervaring opgedaan waardoor wij een gepast advies kunnen geven. Naar onze ervaring werken wij uitsluitend met zonnepanelen van goede kwaliteit waarmee wij een eerlijke en duidelijke berekening van energieopbrengst en terugverdientijd kunnen maken.

Heeft u interesse in een duurzame pv-installatie neem u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u informeren en regelen het complete project van A tot Z.

pv_installatie_zonnepanelen

En nog een WordPress site

© 2023 Ruijgrok & van Egmond Elektrotechnisch installatiebedrijf       Goudsmid 15     2461LZ Ter Aar     Tel: 071 3316877
webdesign Flash3000 Productions