Brandmelding installatie

Iedere ondernemer en particulier wordt iedere dag door de pers uitgebreid geïnformeerd over de risico’s die een bedrijf heden ten dage loopt. Wij zijn actief op verschillende beveiligings-gebieden:

Brandmelding installaties
Geconfronteerd worden met een brand is een indringende aangelegenheid. Op tijd gewaarschuwd worden, cq het voorkomen ervan is een eerste vereiste! Wij hebben de kennis om u van advies te dienen over aanleg van een volledige brandmelding installatie die voldoet aan alle gestelde eisen.

Brandmeldcentrale
De brandmeldcentrale is de basis van u brandmelding installatie. Het zorgt voor de communicatie tussen de verschillende elementen van uw brandmelding installatie. Een brandmelding installatie bestaat uit een aantal brandmelders en signaalgevers. De signaalgevers geven het brandalarmsignaal af. Meestal gaat het dan om een geluidssignaal, de zogenaamde slow-whoop.

Certificaten

Brandmelding installaties moeten voldoen aan de eisen van de gemeente (in de rol van de bevoegde autoriteit / brandweer) ingevolge het bouwbesluit 2012 en eigenaar / gebruiker van de locatie, welke zijn vastgelegd in de NEN 2535 en NEN 2575.
Het voortraject is daarom minstens zo belangrijk als de aanleg van de installatie zelf.  Dit begint met overleg met de klant en een analyse van de gevaren.  Vervolgens wordt een Programma van Eisen opgesteld, dat ter goedkeuring aan de eisende partijen wordt voorgelegd. Na goedkeuring beginnen we met de aanleg.

brandmeldinginstallatie

En nog een WordPress site

© 2023 Ruijgrok & van Egmond Elektrotechnisch installatiebedrijf       Goudsmid 15     2461LZ Ter Aar     Tel: 071 3316877
webdesign Flash3000 Productions